Droga Krzyżowa 2012: rozważania o Rodzinie

Benedykt XVI wybrał małżeństwo focolarinów Annę Marię i Danilo Zanzucchi, aby przygotowali rozważania Drogi Krzyżowej na Wielki Piątek. Po raz pierwszy zadanie to zostało powierzone małżonkom.

 


W roku, w którym będzie miał miejsce VII Światowy Kongres Rodzin w Mediolanie (30.05 - 03.06.2012), rozważania Wielko-piątkowej Drogi Krzyżowej będą odnosiły się do rodziny.

Anna Maria i Danilo Zanzucchi – są konsultorami Papieskiej Rady ds. Rodziny, mają piątkę dzieci i 12 wnuków.

Są jednymi z pierwszych, którzy poszli drogą jedności otwartą przez charyzmat Chiary Lubich, i którzy razem z Igino Giordanim, są współzałożycielami i animatorami Ruchu Nowych Rodzin - ruchu “o szerokim zasięgu dla rodziny, powstałym w 1967 roku z pragnienia Chiary Lubich, by przywrócić tej podstawowej komórce społecznej, tak bardzo dziś narażonej na kryzysy, zaangażowanie, by kochać się wzajemnie” - pisze Città Nuova.